+32 498 52 53 21

Psychosociale belasting op het werk

Het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007, legt de verplichtingen van de werkgever vast inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard ten gevolge van de uitvoering van het werk, die negatieve gevolgen heeft voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de betrokkene. 

Deze effecten kunnen zijn slapeloosheid, hoge bloeddruk, ademhalingsmoeilijkheden, hoofdpijn, spijsverteringsproblemen ... Op het psychologische niveau, kan het leiden tot depressie, gebrek aan motivatie, angst en zelfmoordgedachten.. Psychosociale belasting wordt onder meer veroorzaakt door stress als gevolg van arbeidsomstandigheden, relationeel leed als gevolg van interpersoonlijke conflicten of collectieve conflicten, alsmede geweld, pesterijen en seksuele intimidatie op het werk.

De werkgever moet - zelfs voordat zich incidenten voordoen - een risicoanalyse maken die de factoren evalueert die een psychosociale belasting kunnen veroorzaken (stress, geweld, mobbing, bepaalde soorten conflicten ...). Er worden ook primaire, secundaire en tertiaire maatregelen genomen op het niveau van de organisatie, de groep of het individu.

Veerle Devriendt Consulting biedt praktisch advies en ervaring aan organisaties met het oog op het opzetten van preventieve maatregelen over het welzijn van de medewerkers. Wij bieden ook ondersteuning bij de communicatie en bij het afstemmen van maatregelen op de interne structuren van de onderneming.

De nadruk ligt op het preventieve aspect: de inspanningen worden dus geleverd door iedereen, het individu, het team en de hele organisatie. Alleen door al deze niveaus aan te spreken kunnen significante resultaten worden bereikt.

Concreet omvat de ondersteuning inzake psychosociale belasting op het werk de volgende activiteiten:

Het voordeel van het inschakelen van een externe adviseur ligt in het feit dat deze persoon voor een groot aantal van de bovengenoemde activiteiten onbevooroordeeld en neutraal is.

Veerle Devriendt Consulting beoogt een op maat gemaakt pakket. Er worden oplossingen aangeboden die nauw zijn afgestemd op de behoeften van het bedrijf, eerder dan "kant-en-klare" en algemene methodes. Ook hier ligt de nadruk op een interactieve stijl en wordt bijzondere aandacht besteed aan discretie, respect voor de specificiteit van eenieder en authenticiteit.

Als preventiedeskundige inzake psychosociale aspecten en als consultant kan ik terugblikken op een jarenlange expertise bij honderden bedrijven en ondernemingen uit verschillende horizonten.