+32 498 52 53 21

Een persoon die nooit een fout heeft gemaakt,
heeft nooit iets nieuws geprobeerd.
(Albert Einstein)

WIE

Veerle Devriendt

Ik ben afgestudeerd met een Master in de psychologie aan de Vrije Universiteit in Brussel.

Sindsdien heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van arbeidsbemiddeling. Als psychologisch assistent bij de Vorming en Cultuur vereniging, was ik belast met het helpen van kansarmen en langdurig werklozen.

Daarna werkte ik een tijdje bij de Brusselse Jobwerkbank, waar ik me beter kon concentreren op deze problemen en mensen kon helpen om alle kneepjes van het sollicitatiegesprek onder de knie te krijgen.

Tussen 1994 en 1999, werkte ik bij de Belgische Spoorwegmaatschappij waar ik veel leerde over psychologische evaluaties, coaching van werknemers, traumabegeleiding, agressiviteit en stressbeheersing.

Na al deze verrijkende ervaringen, besloot ik in 1998 te gaan werken als zelfstandig consultant in bijberoep. Voor mijn activiteiten als zodanig, ga naar Referenties.
Later, werkte ik als consultant in loondienst bij Hudson op het gebied van HRM: opleiding, coaching, selectie en assessment.

Als preventieadviseur voor psychosociale aspecten bij Arista en Idewe, heb ik voor veel organisaties op het gebied van welzijn gewerkt.

Ik werkte als zelfstandige bij de Council of the European Union in Brussel, waar ik als psycholoog werknemers met de meest uiteenlopende problemen heb gecoacht en projecten heb ontwikkeld over pesterijen, alcoholverslaving en conflictbemiddeling.

Voor meer details over mijn activiteiten, ga naar mijn Curriculum Vitae.

Hoe kan ik u assisteren als individu en/of uw organisatie?

Eerst en vooral kan ik putten uit mijn rijke ervaring als psychologe. Tijdens mijn loopbaan heb ik de meest uiteenlopende opdrachten behandeld inzake Training, Coaching, Conflictbemiddeling, Selectie & Assessment en Psychosociale belasting op het werk..

Hierdoor ben ik multi-ervaren en in staat om oplossingen op maat te leveren. Ik werk op een interactieve manier met respect voor de vraag en het ritme van de klant.

Verder sta ik voor een no-nonsense aanpak. Mijn positieve instelling en mijn groot gevoel voor empathie en begrip geven mij de nodige vaardigheden om elke cliënt bij elke sessie een stapje verder te helpen. Waarden zoals respect voor ieders eigenheid, discretie en authenticiteit vormen de kern van mijn werk.

Ik wil organisaties aanmoedigen om zich in een heel vroeg stadium bewust te zijn van het welzijn van hun werknemers en individuen aanmoedigen om voor hun eigen welzijn te zorgen. Mijn inzet hiervoor komt voort uit een oprechte belangstelling voor mensen en organisaties.

Mijn aanpak is als volgt : voorbereiding - uitvoering - evaluatie en follow-up.

Ik ben ook zeer flexibel wat betreft werkuren en locatie. Mijn praktijk bevindt zich in hartje Brussel maar een opdracht op locatie is zeker geen probleem.

DIENSTEN

Als consultant ben ik gespecialiseerd in de volgende gebieden:

REFERENTIES

Wat ze van ons denken...

Inge Council of the European Union

Toen ik Veerle in 2004 voor het eerst ontmoette, was zij de pas benoemde bedrijfspsychologe bij de Raad van de Europese Unie en het was zelfs de voorzitter van mijn vakbond die mij haar ten zeerste aanbeval en mij adviseerde met haar te gaan praten. Als "vertrouwenspersoon" - wat betekent dat wat ik haar over de behandeling van mijn baas vertelde, niet in de oren van mijn baas zou klinken - luisterde Veerle geïnteresseerd en met empathie naar me. Haar vragen waren pertinent om mij te helpen de zaken tot op de bodem uit te zoeken en duidelijker te zien waar de kern van het probleem lag. Eens dit duidelijk was, peilde ze verder en zette me aan het denken over wat ik eraan ging doen. Er was gewoon geen andere uitweg dan te proberen oplossingen te vinden en daarna tot actie over te gaan.

Zo heeft Veerle, onverbiddelijk als zij was, standvastig in het mij herinneren aan mijn aanvankelijke bedoelingen, maar nooit nalatend een sympathieke steun te geven, mij door een zeer moeilijke periode in mijn leven geholpen.

Toen de situatie op het werk uiteindelijk uit de hand liep, kwam zij namens mij en op mijn verzoek tussenbeide en toonde zij zich een bekwaam onderhandelaar door mijn kant van het verhaal aan mijn hiërarchie uit te leggen. Zo heeft zij de situatie kunnen oplossen en is er met haar hulp een oplossing gevonden die voor iedereen bevredigend was.

In de ruim 6 jaar dat ik haar consulteerde, leerde ik meer over mezelf, leerde ik mezelf te accepteren en zelfs lief te hebben zoals ik ben, inclusief het accepteren van mijn slechte gewoontes. Hoewel ik nu geen patiënt meer van haar ben, houd ik nog steeds contact en krijg altijd een vriendelijk stimulerend antwoord terug.

Naar mijn mening is Veerle meer dan een luisterend oor en meer dan een persoonlijke coach.

Wat houdt je tegen om die eerste stap naar een beter leven te zetten?

Eva 60+

Ik ben twee keer door mevrouw Devriendt opgevolgd: de eerste keer tijdens een sterke posttraumatische reactie na een ernstig ongeval en de tweede keer enige tijd later voor een burn-out die ik te lang had genegeerd.
Mevrouw Devriendt heeft me doen inzien wat een posttraumatische reactie is, dat men het recht heeft depressief te zijn, ook al is men er zonder al te veel schade uitgekomen, en ze heeft me doen inzien hoe ernstig een burn-out is, en dat men er erg slecht aan toe is als men zichzelf wijsmaakt dat het maar een grote tijdelijke vermoeidheid is. Ze heeft me ook doen inzien dat verantwoordelijk zijn heel goed is, maar dat er grenzen zijn... en die grenzen moet je respecteren, want niemand anders zal er voor jou op toezien.

Hoe heeft ze dat gedaan? Door een nauwe opvolging, zeer professioneel en zeer persoonlijk, met veel respect en vriendelijkheid, terwijl ze streng is en van mij een actieve deelname en oprechtheid eist. Bij haar kan je niet bedriegen, ze ziet alles en laat je dat ook netjes weten. Ik voelde me volkomen veilig bij mevrouw Devriendt en ik zou niet aarzelen om haar opnieuw te contacteren als ik in een moeilijke situatie terecht zou komen.

Genova Council of the European Union

Het is met veel plezier dat ik zal spreken over het werk dat Veerle Devriendt met mij heeft gedaan. Ik heb haar gekend in wat ongetwijfeld de moeilijkste periode van mijn leven was, toen ik in een absolute impasse zat en zowel persoonlijk als professioneel erg in het duister tastte. Ik had het ongelooflijke geluk haar op dat moment te ontmoeten, en ik heb de ultieme overtuiging dat ik er zonder haar hulp en steun nooit zou zijn uitgekomen tot op de dag van vandaag.

Veerle was zonder twijfel de professionele steun die ik zo hard nodig had. Gedurende een voor mij moeilijk en pijnlijk jaar heeft zij zich over mij ontfermd en serieus, degelijk, efficiënt en opmerkelijk coachingswerk verricht. Ze was geduldig, oplettend, altijd luisterend en zeer beschikbaar, ze beantwoordde zonder aarzelen mijn noodkreten, mijn angsten en onophoudelijke vragen. Voor al haar onmiskenbare professionele kwaliteiten, maar ook voor de prachtige en zeldzame persoon die ze is, begiftigd met een groot empathie, menselijkheid, vriendelijkheid en hart, kan ik haar nooit genoeg bedanken, en ik beveel haar ten zeerste aan als psychologe en coach.

Alain Charot Preventieadviseur

Als toenmalig medewerkster (Preventieadviseur Psychosociale Aspecten) van de bedrijfsgeneeskundige dienst Idewe heeft mevrouw Devriendt voor Touring een risicoanalyse gemaakt inzake o.a. OSGW. Voor onze arbeiders gebeurde dit via een vragenlijst, voor onze bedienden via gespreksgroepen (+/- 700 werknemers in totaal). Zij deed dit deskundig en met betrokkenheid. Ze slaagde erin om onze mensen op een constructieve manier rond de tafel te brengen, wat een schat aan nuttige informatie opleverde.

Lisbeth Renard (Elia) , Diane Degreef (Laborelec) , Chris Baeyens (RSZ) Leden van de intervisiegroep van sociale consulenten van verschillende organisaties

Wij kennen Veerle als facilitator van onze intervisiegroep. Ruimte creëren en ieder groepslid tot zijn/haar recht laten komen zonder de gezamenlijke focus te verliezen is haar kracht.De kracht van Veerle is dat zij onze Intervisiegroep een nieuw elan heeft gegeven. Ik heb het gevoel dat onze Intervisiegroep weer wordt aangestuurd en dat Veerle erin slaagt om ieder groepslid bij het proces te betrekken, afspraken na te komen en respect en vertrouwen te geven. Veerle bewaakt ook de gemaakte afspraken, oordeelt niet en adviseert niet te snel. Ze luistert, observeert en interpreteert niet.Veerle faciliteert het groepsgebeuren zo dat elk groepslid zich gehoord en gezien voelt en toch de neuzen dezelfde kant op houdt. Ze moedigt ons aan om kritisch te zijn en feedback te geven op haar manier van coachen. Elke bijeenkomst wordt door haar grondig voorbereid en werkafspraken worden opgevolgd.

Prevent Academy / Lucina Opleiding

Veerle Devriendt werkt als docente in de specialisatieopleiding tot preventieadviseur psychosociale aspecten. Haar ervaring in het omgaan met psychosociale problemen op het werk zoals burn-out wordt zowel door Lucina als door de cursisten ten zeerste geapprecieerd.

Lutgart Bernauw Directeur, CRESEPT

Veerle Devriendt is al vele jaren docent en trainer bij Cresept inzake psychosociale stress op het werk - in al zijn facetten. We kunnen steeds op haar rekenen. We appreciëren vooral haar groot aanpassings- en inlevingsvermogen, gebaseerd op een gedegen kennis en uitgebreide ervaring in dit domein.

Peter Vanslembrouck Preventieadviseur psycholoog, Mediwet

We hebben Veerle Devriendt ingeschakeld om onze training 'omgaan met grenzen' voor zorgverleners uit te voeren. Over het algemeen was het werken met Veerle prettig. De deelnemers (50 sessies met telkens een 20-tal mantelzorgers) waren meer dan tevreden over de inhoud en de interactie van het pakket. Zelf konden we terugvallen op een flexibele kracht, die niet aarzelde om met ons mee te denken.

Anoniem

Werken met Veerle is aanpakken, is begrepen worden maar ook gediagnosticeerd, is bevestigd worden in wat goed is maar ook gewezen worden op de gebieden waar iets ontbreekt, met die scherpe neus van haar, onophoudelijk verder gravend, zoekend en onderzoekend...
Werken met haar betekent je rugzak binnenstebuiten keren en kritisch bekijken, afwegen en vullen met de juiste prioriteiten. Is inzicht krijgen in het gewicht van die rugzak, de kwaliteit van je wandelschoenen en het pad dat je moet bewandelen. Is aangemoedigd maar ook gewaarschuwd worden.
Werken met Veerle is licht en luchtig maar tegelijk bloedserieus en niet vrijblijvend, ze laat je achter met concrete afspraken of wegen naar oplossingen, met stappenplannen, met nuttige tips en adviezen, een solide aanpak. De boom wordt geschud maar staat daardoor steviger en beter geworteld.
Dank je, Veerle! Jij ook het beste en veel geluk!

Bart

Beste Veerle,

Allereerst wil ik je hartelijk bedanken voor al het advies , hulp , psychologische en morele bijstand. Je was er verdomme altijd! En hoe ?

Hoe diep een mens kan gaan en volkomen stuurloos kan ronddobberen als je tegelijkertijd een relatiebreuk door traumatische gebeurtenissen ondergaat, een zware operatie moet ondergaan en verwerken en ook nog eens je baan verliest, is me heel duidelijk geworden. Zoveel in zo'n korte tijd en van zo'n omvang, was gewoon een beetje te veel voor me. Ik kon mijn weg niet meer vinden.......
Je hebt mijn problemen niet in je eentje opgelost, maar ik had geen betere piloot aan boord kunnen nemen. Onze gesprekken waren steeds een verademing en beetje bij beetje trok de mist op en kon ik de koers van mijn schip wijzigen, zodat ik uiteindelijk geen onherstelbare schade opliep. Je hebt met volle overgave en geduld je professionele vaardigheden gebruikt om mijn zelfvertrouwen en kracht terug te winnen , steeds met dezelfde toewijding. Met u heb ik mezelf ontmoet . Op geen enkel moment had ik het gevoel dat ik mijn diepste gevoelens blootgaf aan een volslagen vreemde, die er bovendien niets van begreep. De doortastende interactieve benadering van de vraagstelling, gekoppeld aan de nodige objectiviteit en aangepast aan het individu en de situatie, heeft me in staat gesteld uit het isolement van mijn problemen te treden en tot concrete actie te komen. Je hebt heel goed naar me geluisterd en me bovendien enorm geholpen.

Luc Vandezande Hoofd Centraal Schadebeheer Defendo Rechtsbijstand en Coördinator Slachtofferhulp KBC Verzekeringen

KBC Verzekeringen startte meer dan 20 jaar geleden met de huidige methode om slachtoffers van ongevallen die een grote impact op hun leven hebben gehad, te ondersteunen. Dit was in feite een ommekeer, want voor die tijd werd er ook veel aandacht besteed aan het helpen van slachtoffers bij het verwerken van hun verdriet.
Onze aanpak is erop gericht om het verwerkingsproces na ongevallen (in de breedste zin van het woord) voor de slachtoffers (en de daders) te versnellen, zodat zij de gebeurtenis minder emotioneel tegemoet kunnen treden. Uitgangspunt hierbij is dat wanneer het verwerkingsproces goed verloopt, de gesprekken met de slachtoffers over de afwikkeling van de claim (de schadevergoeding) in een meer open sfeer kunnen plaatsvinden dan wanneer het verwerkingsproces nog niet op de goede weg is. De ervaringen die wij in de loop der jaren met deze aanpak hebben opgedaan, bewijzen dat dit waar is. Deze aanvullende dienstverlening wordt aangeboden aan slachtoffers (onze eigen cliënten en tegenpartijen) die aan bepaalde minimumcriteria voldoen. De rode draad doorheen deze criteria is steeds het feit dat het incident een sterke impact moet hebben op de leefwereld van het slachtoffer, zowel privé, professioneel, sociaal als maatschappelijk.
Het is in het kader van deze aanpak dat wij sedert enkele jaren een beroep doen op de diensten van Veerle DEVRIENDT. Zij wordt regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van bijvoorbeeld zware verkeersongevallen, waarbij hulpverlening aan de slachtoffers en hun naasten noodzakelijk is. Haar taak is het bieden van eerste opvang en ondersteuning, maar ook om te signaleren of verdere therapie aangewezen is en hen vervolgens de weg te wijzen in het aanbod van diensten. Het geeft haar ook de kans om de wereld van het schadeproces te leren kennen, zowel vanuit het oogpunt van de verzekeraars als van de andere partijen die bij het proces betrokken zijn (advocaten, artsen, enz.), wat haar zeker ten goede komt. De samenwerking met Veerle verloopt goed en professioneel, tot grote appreciatie van de begeleide slachtoffers en van onze interne schadebeheerders.

Ronny Van Hemeldonck Algemeen Directeur, Zusters van Vorselaar

Wij hadden in onze organisatie een vacature voor een directeur in een van onze instellingen. Na een werving via verschillende kanalen, hebben we uiteindelijk drie kandidaten weerhouden. Om ons te ondersteunen bij de uiteindelijke keuze, riepen we de hulp in van mevrouw Devriendt.
Zij heeft onze drie kandidaten zeer professioneel gescreend tijdens langdurige individuele gesprekken. De conclusies die nadien met mevrouw Devriendt werden besproken, stelden ons in staat een weloverwogen keuze te maken, gesteund door de bevindingen van mevrouw Devriendt.
Wij danken haar voor haar positieve bijdrage aan ons selectieproces en kunnen haar alleen maar aanbevelen.

Jan Buysse Algemeen directeur van afvalintercommunale

Veerle Devriendt kwam naar onze organisatie als bemiddelaar in een geblokkeerd arbeidsconflict tussen twee werknemers.
In nauw overleg met het management werd het probleem gedemystificeerd en in kaart gebracht via individuele gesprekken met de werknemers.
Er zijn afspraken gemaakt over zakelijke werkafspraken.

    Contact

    Grétrystraat 4 bus 48, 1000 Brussel

    +32 498 52 53 21

    veerle.devriendt@skynet.be

    Of neem contact op via het volgende formulier