+32 498 52 53 21

Coaching

Individuele coaching is een zeer grondige en persoonlijke methode om inzicht te verwerven in problemen en situaties teneinde realistische en werkbare oplossingen aan te dragen binnen de mogelijkheden van de betrokken deelnemer. Niet alleen materiële aspecten worden in aanmerking genomen, maar ook persoonlijke achtergrond en/of privéomstandigheden. Dit kunnen zowel mentale aspecten, filosofische aspecten als veranderde persoonlijke omstandigheden zijn. Individuele coaching kan bijvoorbeeld zeer nuttig zijn wanneer medewerkers - voor wie de organisatie al veel heeft gedaan - door een stresssituatie of een burn out minder functioneren omdat zij in een bepaalde fase van hun leven terecht zijn gekomen of worstelen met bijzondere persoonlijke of werkomstandigheden.

Veerle Devriendt Consulting helpt door het aanleren van de juiste vaardigheden en door het verbeteren van de efficiëntie door intensieve coaching en stimulering, door het evalueren van persoonlijke specifieke talenten en beperkingen en door counseling.

Voor organisaties, begeleid ik sessies voor leidinggevenden en hun medewerker over hun functioneren in een werksituatie. Afhankelijk van het gestelde doel - zowel van het bedrijf als van de werknemer - en de daaruit voortvloeiende vragen, kan de coaching gericht zijn op gedrag, verhoogd zelfbewustzijn en nieuwe persoonlijke inzichten, en de basis vormen voor verdere persoonlijke evolutie.

Veerle Devriendt Consulting organiseert ook intervisies for social workers within the organisations. Thanks to intervisions an insight in personal functioning and thinking is acquired. During our sessions, introspection is encouraged together with others having the same or similar concerns. A lesson is learnt -whilst being attentive to each other’s experiences – how to proceed in order to find solutions, to receive support from colleagues, to promote expertise and to gain insight in our own possibilities.

De groepen bestaan uit mensen van één bepaalde organisatie of uit medewerkers van verschillende organisaties met dezelfde functie.

Voor particulierenbied ik een één-op-één coaching met betrekking tot stress, burn outrouw en andere moeilijke situaties (relaties, gezondheid, balans werk-privé, verlieservaringen, ...). Mijn aanpak is gericht op het stimuleren van zelfontdekking en actief experimenteren. Met andere woorden, wat tijdens de sessies besproken en geleerd wordt, kan onmiddellijk toegepast worden binnen de privé- of professionele sfeer.

Voor hulp over Professioneel Organiseren you can certainly come to me. Do you feel that your life is a total mess and chaos, do you maybe feel blocked and unproductive? Veerle Devriendt Consulting kan je levenskwaliteit en welzijn verbeteren door te leren hoe je je spullen, je tijd en je ruimte kunt structureren, opruimen en organiseren.

Ik vind het van groot belang om voor de klant een oplossing op maat uit te werken. Voor meer tekst en uitleg over een bepaalde opdracht ga naar contacteer mij.