Traumabegeleiding

Incidenten als agressie en/of bedreiging, brand, (gewapende) overval, geweld, ongevallen, inbraak, zelfmoord of plots overlijden van een collega, …het zijn traumatische ervaringen, die wanneer ze niet goed worden verwerkt tot een Post Traumatische Stress Stoornis (P.T.S.S.) kunnen leiden. Deze stress-stoornis kan leiden tot het disfunctioneren van de medewerker en in het ergste geval tot langdurig ziekteverzuim. Ongeveer 10% van de slachtoffers worstelt langdurig met de verwerking van een trauma. Als de traumatische ervaring op tijd verwerkt kan worden, blijft in de meeste gevallen de stress-stoornis achterwege. Een deskundige begeleiding door een professional kan hierbij cruciaal zijn.

In samenwerking met twee andere erkende psychologen gespecialiseerd in traumabegeleiding verzorgt Veerledevriendtconsulting onder meer het volgende:

Voor ondernemingen:

  • Psychologische opvang, debriefing en begeleiding van werknemers na een schokkende gebeurtenis of traumatische ervaring door middel van individuele en/of groepsgesprekken.
  • Vervolggesprekken en nazorg, individueel of in groep van de betrokken medewerkers.
  • Opleiding rond het opvangen en de nazorg bij een traumatische incident voor leidinggevenden, hulpverleners, … binnen de organisatie.
  • Opleiding voor medewerkers hoe ze zichzelf of andere collega’s het best kunnen helpen bij het meemaken van een traumatische ervaring.

Voor particulieren:

  • Psychologische opvang, debriefing en begeleiding na een schokkende gebeurtenis of traumatische ervaring door middel van individuele gesprekken.
  • Vervolggesprekken en nazorg van de betrokken personen.

Deze opvang en begeleiding gebeurt volgens wetenschappelijk onderbouwde methodes, de trainingen worden op maat gemaakt van de organisatie door middel van voorafgaande gesprekken.

Via het GSM nummer 0498 / 52 53 21 is Veerle Devriendt Consulting 24 uren op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar. Na de oproep wordt in overleg met de organisatie/ betrokkene(n) een afspraak gemaakt voor een eerste opvanggesprek dat plaatsvindt hetzij in de organisatie of bij de betrokkenen thuis, hetzij in de eigen praktijk in het centrum van Brussel.

Door jarenlange ervaring ondermeer voor KBC verzekeringen / CBC Assurances en in tientallen organisaties en bedrijven heb ik me vergaand in dit vakgebied kunnen specialiseren.

U kunt de brochure “traumabegeleiding” downloaden door op onderstaande link te klikken:
Brochure – NL