COACHING

Individuele Coaching is een zeer diepgaande, persoonlijke methode om inzicht te verkrijgen in probleemstellingen en situaties, met als doelstelling het bieden van realistische oplossingen die uitvoerbaar zijn binnen de mogelijkheden van de betrokken deelnemer. Hierbij komen niet alleen zakelijke doelstellingen aan bod, maar ook specifieke persoonlijke achtergronden en/of privé-omstandigheden. Dit kunnen zowel mentale aspecten, levensbeschouwelijke zaken als veranderde persoonlijke omstandigheden betreffen. Zo kan individuele coaching erg nuttig zijn als medewerkers – waarin de organisatie reeds veel heeft geïnvesteerd – minder functioneren door een stresssituatie of burn-out, omdat ze in een bepaalde levensfase zijn terecht gekomen, of met bijzondere privé-omstandigheden worden geconfronteerd. Middels intensieve begeleiding en stimulering, het leren inschatten van de eigen specifieke talenten en beperkingen en het aanreiken van adviezen helpt Veerle Devriendt Consulting de juiste skills aan te leren en de doeltreffendheid te vergroten.

Voor ondernemingen verzorg ik sessies bestemd voor managers en medewerkers betreffende hun functioneren in de werksituatie. Afhankelijk van de doelstelling – van zowel het bedrijf als van de werknemer zelf – en de daaruit voortvloeiende vraagstelling, kan het coachen gericht zijn op gedrag, verhoogd zelfbegrip en nieuwe persoonlijke inzichten en dient vervolgens als een basis voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

Veerle Devriendt Consulting organiseert ook intervisiesessies voor hulpverleners in organisatiecontexten. Door intervisie krijgt men inzicht in het eigen denken en handelen. Tijdens onze sessies wordt met gelijkgestemden naar zichzelf gezocht. Er wordt – met aandacht voor de elkaars ervaringen – geleerd hoe probleemoplossend te werken, collegiale steun te ontvangen, deskundigheid te bevorderen en inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden.
De groepen kunnen bestaan uit mensen van éénzelfde organisatie of uit medewerkers uit verschillende organisaties met dezelfde functie-inhoud.

Voor particulieren bied ik individuele coaching rond stress , burnout, rouwbegeleiding en andere moeilijke situaties ( relationeel, gezondheid, balans werk -privé, verlieservaringen, …). Centraal in mijn aanpak staat het stimuleren van de zelfontdekking en actief experimenteren. Met andere woorden, wat werd besproken en geleerd tijdens sessies is onmiddellijk toepasbaar op het privé- of professioneel leven.

Ook voor ondersteuning rond Professional Organizing kunt u bij mij zeker terecht. Voelt u aan dat uw leven gevuld is met rommel en chaos, voelt u zich misschien geblokkeerd en onproductief? Veerle Devriendt Consulting kan uw levenskwaliteit en welzijn verhogen door het leren structureren, opruimen en organiseren van uw spullen, tijd en ruimte.

Ik hecht veel belang aan het opstellen van een oplossing op maat voor de klant. Voor meer tekst en uitleg rond een bepaalde opdracht kunt u dus altijd contact met me opnemen.